Prof. Dr. Funda Coşkun

Web Siteme Hoşgeldiniz.

 

Sigarayı Bırakma Tedavisi

Sigarayı Bırakma Tedavisi

1 SİGARAYI BIRAKMA TEDAVİSİ UZM.DR.FUNDA COŞKUN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TORAKS DERNEĞİ TÜTÜN ve SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU TÜTÜN ve SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU

2 HER HEKİM SİGARAYI HASTALIĞINI TEDAVİ ETMELİDİR Sigara bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış bir hastalıktır Her kronik hastalık gibi kişinin sigara içim durumu sorgulanmalı ve tedavi edilmelidir Hekiminden bir kez bile olsa “Sigarayı Bırakın” mesajını duyan içicilerin %5‘i sigarayı bırakmaktadır Hekimler sigara bırakmak için yardım isteyen hastalarını tedavi etmelidir

4 SİGARA BIRAKMAK İSTEYEN HASTAYA YAKLAŞIM Kısa klinik görüşme Yoğun klinik görüşme

5 KISA KLİNİK GÖRÜŞMELER Herhangi bir sebeple polikliniklere başvuran olgularla 3 dakika gibi kısa süreli görüşmeler bile sigarayı bırakma oranlarında anlamlı artışlar sağlamaktadır Bu yaklaşım gençler, hamile kadınlar, yaşlı içiciler dahil herkesi kapsamalıdır Kısa görüşmeler 3 tip olgu grubunda uygulanabilir

6 KISA KLİNİK GÖRÜŞMELER 1.Sigara içen ve bırakma denemesi konusunda istekli olan içiciler 2.Sigara içen, ancak bırakma denemesi konusunda istekli olmayan olgular 3.Önceden içip sigarayı yeni bırakmış içiciler

7 BIRAKMA DENEMESİ KONUSUNDA İSTEKLİ OLGULAR Beş basamakta 5A uygulaması önerilmektedir Sor (Ask) Bırakmasını öner (Advice) İlk bir ay içindeki sigarayı bırakma isteğini değerlendir (Assess) Tedaviyi planla ve yardım et (Assist) Nüksü önlemek için izle (Arrange)

8 SOR Sigara içip içmediğinin sorulması Her hastaya kliniğe her başvurusunda sigara içme durumunun sorulması ve kaydedilmesi

9 ÖNER Sigarayı bırakmasının önerilmesi Her sigara içicisine açık bir şekilde, ısrarla ve kişinin kendi özelliklerini de ele alarak (hastalık/sağlık durumu, sosyal durumu, sigaranın ekonomik yükü, evdeki diğer bireylerin dumana maruz kalmalarının getirdiği riskler gibi) sigarayı bırakmasının önerilmesi

10 DEĞERLENDİR Hastanın durumunun değerlendirilmesi Kliniğe başvurduğu sırada sigarayı bırakma konusundaki istek durumunun değerlendirilmesi, hazırsa destek sağlanması ya da sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilmesi

11 YARDIM ET Hastaya destek olunması Sigarayı bırakması için bir plan hazırlanmasına yardım edilmesi ve pratik sorun çözme önerileri getirilerek, tedavi süresince sosyal destek sağlanması Bırakma süreci içinde her türlü problemi ile ilgilenileceği konusunda bilgilendirilmesi

12 YARDIM ET Tedavi dışı sosyal destek alması için yardım edilmesi ve yakın çevresinden destek almasının önerilmesi Tıbbi tedavi protokolü anlatılarak tavsiye edilmesi

13 İZLEM Hasta takip programının düzenlenmesi Takip programının, mümkünse ilk bir ay içinde iki kez olacak şekilde düzenlenmesi Görüşmeler sırasında, başarılı ise övgüde bulunulması, motivasyonun sürdürülmesi Başarısız olmuşsa neden olan sorunların ele alınması Sorunlar ve tıbbi tedavi açısından değerlendirilmesi veya daha yoğun tedaviler için sevk edilmesi

14 BIRAKMA DENEMESİ KONUSUNDA İSTEKSİZ OLGULAR 5R olarak adlandırılan bir basamak uygulaması geliştirilmiştir 1.Kişiye özel hastalık durumunu veya riskleri, ailesel ve sosyal durumu ele alarak bırakmaya cesaretlendir (Revalence) 2.Sigara içmeye bağlı gelişebilecek olumsuz sonuçları vurgula (Risks)

15 BIRAKMA DENEMESİ KONUSUNDA İSTEKSİZ OLGULAR 3.Sigarayı bırakmanın erken ve geç dönemindeki yararları konusunda bilgilendir (Rewards) 4.Olgunun sigarayı bırakmasını engelleyen faktörleri belirle ve çözüm yolları geliştir (Roadblocks) 5.Motivasyonel desteği, olgunun her poliklinik başvurusunda tekrarla (Repetition)

16 İLGİLENME Kişiye özel durumun ele alınması Kişinin o anki durumunun (hastalık, aile, çocuk, ekonomik durum, yaş, cinsiyet, sağlık endişeleri gibi) ele alınarak neden bırakması gerektiği konusunda cesaretlendirilmesi

17 RİSKLER Sigara içmenin sonuçlarının vurgulanması Olguların sigaranın özellikleri ve zararları konusunda bilgilendirilmesi

18 KAZANÇLAR Sigarayı bırakmanın yararlarının anlatılması Olguların sigara bırakıldıktan sonra erken ve geç dönemde ortaya çıkacak olumlu değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi

19 ENGELLER Sigarayı bırakmayı engelleyen sorunların saptanması Engellerin(yoksunluk belirtileri, başarısızlık korkusu, kilo alma, destekten yoksunluk, depresyon, sigara içmekten hoşlanmak gibi) belirlenmesi

20 TEKRARLAMA Her başvuruda motivasyonun tekrarlanması Motivasyonu tam olmayan olguların kliniğe her başvurusunda onları motive edecek görüşmenin tekrarlanması

21 SİGARAYI YENİ BIRAKMIŞ OLGULAR Hedef, nüksü önlemek olmalıdır Sigarayı bırakmaya bağlı ortaya çıkabilecek sorunlar ve nükse neden olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi planlanmalıdır

22 ÖZEL YAKLAŞIM (Uzman Desteği) Yoğun Klinik Görüşmeler Konuyla özel olarak uğraşan sigara bırakma polikliniklerinde uygulanması beklenen işlemleri içerir

23 YOĞUN KLİNİK GÖRÜŞMELER Sigarayı bırakmak isteyen tüm sigara içicilere yoğun bir tedavi programı uygulanmalıdır Klinisyen hastalık riskleri ve bırakmanın yararları konusunda bilgi vermeli, gerektiğinde ilaç tedavisi uygulamalıdır

24 YOĞUN KLİNİK GÖRÜŞMELER Konuyla ilgili, hekimler dışındaki sağlık personeli psikososyal yardım veya davranış eğitimi açısından yardımcı olmalıdır Broşür, kitapçık gibi yazılı malzeme sağlanabilir

25 YOĞUN KLİNİK GÖRÜŞMELER Program 4 veya daha fazla seanstan oluşmalıdır Görüşme süreleri 10 dakikadan az olmamalıdır Hastalar bırakma gününden sonraki ilk 15 gün içinde en az bir kere görülmelidir İzleyen 3 ay, ayda 1 kez ve daha sonra 3 ayda bir görüşmelerle 1 yıllık izlem tamamlanmalıdır

26 YOĞUN KLİNİK GÖRÜŞMELER Görüşmeler, hem bireysel hem de grup görüşmeleri şeklinde yapılabilir Ayrıca telefon görüşmeleri etkili bir uygulamadır Telefon görüşmeleri, olgular kontrole gelmediği zaman ve poliklinik kontrol tarihleri arasında izleyen hekimin belirlediği tarihlerde ve sıklıkta yapılabilir

27 YOĞUN KLİNİK GÖRÜŞMELER Destek ve davranış tedavileri, pratik öneriler (sorun çözme, beceri geliştirme) ile tedavi sırası ve sonrasındaki sosyal desteği kapsamalıdır İlaç tedavisi, fiziksel bağımlılığı saptanan her sigara içicisine (eğer bir kontrendikasyon yoksa) önerilmelidir İlaç tedavisinin sigarayı bırakma başarısını arttırdığı ve yoksunluk belirtilerini azalttığı olgulara açıklanmalıdır

28 FARMAKOTERAPİ Tütün, psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapan bir maddedir Bağımlı bir kişide sigaranın bırakılması yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır

29 FARMAKOTERAPİ Nikotin bağımlılığı sigarayı bırakmaya çalışan kişilerin başarısızlığında en önemli rolü oynamaktadır Bugüne kadar geliştirilen tedavi yöntemlerinde hedef nikotin yoksunluğu ve yoksunluk belirtilerini önlemektir

30 FARMAKOTERAPİ Günümüzde tüm kılavuzlarda yer alan iki grup farmakolojik tedavi yöntemi vardır Nikotin replasman tedavisi (NRT) ve nikotin içermeyen farmakoterapi (bupropion hidroklorür)

31 FARMAKOTERAPİ KİMLERE UYGULANMALIDIR? Sigarayı bırakmaya çalışan tüm bağımlılar, hekim gözetiminde tıbbi tedaviden yararlanabilmelidir Günde 15 adet ve daha fazla sigara içen ve /veya günün ilk 30 dakikası içinde sigara içmeye başlayan olgulara standart dozlarda tedavi başlanmalıdır

32 FARMAKOTERAPİ KİMLERE UYGULANMALIDIR? 10- 15 adet/gün sigara içen hafif içicilerde düşük doz NRT düşünülmelidir Bu grup olgularda, eğer bupropion kullanılacaksa doz ayarlamasına gerek yoktur İçilen sigara sayısı günde 10 adetten az ise olgunun fiziksel bağımlılık boyutu değerlendirilmelidir Sigara içmediği zaman yoksunluk belirtileri nedeni ile zorlanan olgularda da tedaviye başlanabilir

33 NİKOTİN REPLASMAN TEDAVİSİ (NRT) Nikotin yerine koyma tedavisinin onaylanmış olan 4 formu vardır 1.Nikotin sakızı 2.Nikotin bandı 3.Nikotin nazal sprey 4.Nikotin inhaler

34 NİKOTİN SAKIZI 2 ve 4 mg’ lık olmak üzere iki formu vardır Günde 25 adetten az sigara içenlerde 2 mg’lık formun, günde 25 adet ve daha fazla sigara içenlerde 4 mg’lık formun günde en fazla 24 adet çiğnenmesi önerilmektedir

35 NİKOTİN BANDI 24 saatte bir ve 16 saatte bir kullanılan iki formu vardır Ülkemizde nikotin bandının Nicotinell adıyla (30,20,10 TTS’lik sırasıyla 21,14,7 mg salan, 3 ayrı tip) 24 saatte bir kullanılan formu bulunmaktadır

36 NİKOTİN BANDI Günde 15 adetten fazla sigara içenlerde 21 mg başlanması, bu dozda 4 hafta devam edilmesi, daha sonra da 2’ şer hafta süreyle sırayla 14 mg ve 7 mg olarak tedavinin 8 haftaya tamamlanması önerilmektedir 10-15 adet/gün içenlerde düşük dozlarda başlanabilir

37 NİKOTİN BANDI Kanda nikotin 2-4 saatte tepe değere ulaşır ve 24 saat boyunca sabit düzeyde kalır Bant tercihen sabah, üst kola veya gövde ön yüzünde tüysüz bir bölgeye uygulanmalıdır ve her gün uygulama yerinin değiştirilmesi gereklidir Tedaviye hedeflenen bırakma gününde başlanır Tedavi ile birlikte sigara içilmemesi gerektiği konusunda hasta uyarılmalıdır

38 NİKOTİN BANDI Bantların yan etkileri genellikle hafif ve geçicidir, nadiren tedavinin kesilmesine neden olur Uygulama yerinde alerjik reaksiyon, aritmi, taşikardi, baş ağrısı, soğuk algınlığı benzeri semptomlar, uykusuzluk, bulantı, kas ağrısı, sersemlik, daha nadir olarak karın ağrısı, dispepsi, öksürük, anormal rüya görme, artrit, anksiyete, emosyonel değişiklikler, kabızlık ya da ishal, eklem ve sırt ağrısı görülebilir

39 NİKOTİN NAZAL SPREY Bir doz, her iki burun deliğine bir püskürtmedir Her püskürtme 0,5 mg nikotin içerir Saatte 1-2 doz, azami 5 doz önerilmektedir Maksimum günlük doz 40 mg’ dır 3-6 ay süreyle kullanılabilir

40 NİKOTİN NAZAL SPREY En yüksek plazma düzeyine 5-10 dakikada ulaşır En sık karşılaşılan yan etkileri burun ve boğaz irritasyonu, öksürük, aksırık, sürekli göz ve burun akıntısı, sinüzit, çarpıntı ve bulantıdır

41 NİKOTİN İNHALER Her inhalasyon kartuşu 10 mg nikotin içerir Her bir inhalasyonla 13 mg nikotin alınır Bir kartuş ortalama 80 inhalasyon sağlar Başarılı bir sonuç için 6-16 inhalasyon kartuş/gün kullanılması önerilmektedir Özellikle elinde bir şeyler bulundurma ihtiyacı olan bağımlılar için en iyi seçenek olabilir, çünkü çok sık kullanım gerektirir

42 NİKOTİN İNHALER Büyük kısmı ağız mukozasından emilir 3-6 ay süre ile kullanılabilir 20 dakikada en yüksek plazma düzeyine ulaşır Genellikle iyi tolere edilir, geçici ağız ve boğaz irritasyonu, öksürük en sık görülen yan etkisidir

43 NİKOTİN REPLASMAN TEDAVİSİ (NRT) Başlangıçta herhangi bir NRT seçilebilir Tedavi başarısızlığında ya da nikotin yoksunluk belirtileri yeterince kontrol altına alınamadığında, kombine tedavi kullanılabilir En çok tercih edilen bant ve sakız kombinasyonudur Bu kombinasyonda sakızı 2 mg’lık formunun kullanılması tercih edilmektedir

44 NİKOTİN REPLASMAN TEDAVİSİNİN KONTRENDİKE OLDUĞU DURUMLAR Gebelik Emzirme dönemi 18 yaş altı Son 6 hafta içinde geçirilmiş akut miyokard infarktüsü Unstabil anjina pektoris Ciddi aritmiler Serebrovasküler hastalıklar Bant formu, psöriazis ve egzema gibi inatçı deri hastalığı olanlarda önerilmemektedir

45 NİKOTİN İÇERMEYEN FARMAKOTERAPİ- Bupropion HCl Bupropion hidroklorür nontrisiklik, aminoketon antidepresan ilaçtır Noradrenerjik ve dopaminerjik aktiviteye sahiptir Norepinefrin ve dopaminin sinaptik geri alınımının zayıf bir inhibitörüdür Nikotin yoksunluk belirtilerinin azalmasına neden olmaktadır Depresyon anamnezi olan ve olmayan olgularda eşit etkili olması, bu etkisinin antidepresan özelliğinden kaynaklanmadığını desteklemektedir

46 BUPROPİON HİDROKLORÜR 300 mg/gün 8 hafta kullanımı önerilmektedir; 6 ay kadar kullanılabileceği bildirilmektedir 150 mg’ lik tabletleri vardır Tedaviye sigara bırakılmadan önce başlanır, ilk 3 gün 150 mg, 4. günden itibaren 300 mg (150 mg 2x1) olarak kullanılır Yaşlılarda tavsiye edilen doz günde bir kez 150 mg’ dır

47 BUPROPİON HİDROKLORÜR 7-14 gün içindeki bir tarihte hedef bırakma günü belirlenir Olgu tedavi altındayken sigarayı bırakır ve tedavi aynı dozda sürdürülür Yan etkileri hafiftir En çok baş ağrısı, uykusuzluk ve ağız kuruluğu görülür

48 BUPROPİON HİDROKLORÜR 18 yaşından küçüklerde kullanılması tavsiye edilmemektedir Teofilin kullanan olgularda, bupropion tedavisi süresince teofilin alımına ara verilmesi veya ilaç bırakılamıyorsa bupropion tedavisinin 150 mg/gün dozu ile sürdürülmesi gerekebilir

49 BUPROPİON HİDROKLORÜR Konvülziyon, konvülziyon eşiğini düşüren ilaç (alkol, nöroleptik) kullanım öyküsü, MSS travması, anoreksi ya da bulimia gibi yeme bozuklukları ve MAO inhibitörü kullanma öyküsü olanlarda kontrendikedir Bu durumlara sahip olgularda bupropion kullanımı konvülziyon riskini artırmaktadır Ciddi yoksunluk belirtileri olan ya da monoterapi ile başarı sağlanamayan olgularda NRT ve bupropion kombine kullanılabilir

50 SİGARANIN BIRAKILMASINDA ETKİLİ ÖNERİ VE DAVRANIŞ TEDAVİLERİ

51 PRATİK ÖNERİLER (SORUN ÇÖZME) Kişinin kendine ait durumunu, sigara içmeyi sürdürme ya da nüks riskini artıran aşağıdaki etkenleri değerlendirmek Stres altında olmak Diğer içicilerle aynı ortamda bulunmak Alkol almak Acı, sıkıntı veren olay yaşamak

52 PRATİK ÖNERİLER (SORUN ÇÖZME) Sorun çözme becerileri geliştirmek. Bu beceriler, riskli durumların üstesinden gelmeye yönelik stratejilerdir Risk faktörlerini önceden belirlemek ve etkilemesinden kaçınmak Olumsuz ruh halini azaltacak strateji geliştirmek Yaşam kalitesini artırmak ve stresi azaltmak için davranış stratejileri geliştirmek (örneğin, dikkati başka yöne çekmek)

53 PRATİK ÖNERİLER (SORUN ÇÖZME) Sigara içme ve başarılı bırakma hakkında temel bilgiler vermek Bir nefes sigara içmekle bile nüks ihtimali artar Yoksunluk belirtileri sigarayı bıraktıktan sonra 1-3 hafta içinde en üst düzeye ulaşır Yoksunluk belirtileri, depresif ruh hali, aşırı içme isteği, konsantrasyon güçlüğü gibi değişikliklerden oluşur Sigara içmenin bağımlılık yapma özelliği vardır

54 TEDAVİ SIRASINDA DESTEK GÖRÜŞMELERİ Bırakmayı deneyen olguları teşvik etmek Etkili tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmek Bırakabileceklerine inanmalarını sağlamak Pek çok bağımlının karar vererek bıraktığını belirtmek

55 TEDAVİ SIRASINDA DESTEK GÖRÜŞMELERİ Endişe ve sorunlarını açıklamalarını sağlamak Sigarayı bırakma konusunda ne hissettiğini sormak Bu konudaki endişe ve kuşkularını, zorlu deneyim ve karışık duygularını anlatmalarını teşvik etmek Yardım için gönüllü olduğunuzu ifade etmek

56 TEDAVİ SIRASINDA DESTEK GÖRÜŞMELERİ Bırakma süreci hakkında hastayı cesaretlendirmek için aşağıdaki konularda konuşmak Bırakmayı isteme nedenleri Bırakma konusundaki kaygıları Başarılı olguların kazançları Bırakmaya çalışırken karşılaşacağı güçlükler

57 TEDAVİ DIŞI DESTEK GÖRÜŞMELERİ Olguların destek isteme konusunda eğitimi: Kitaplar, internet siteleri Video-kaset gösterimi (destek davranış modelleri) Ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşlarından sosyal destek istemesi Toplantılara katılma Evde sigara içilmemesinin sağlanması

58 TEDAVİ DIŞI DESTEK GÖRÜŞMELERİ Acil destek olanağı sunmak Destek almak için arayabileceğini hatırlatmak Destek almak için başvurulabilecek toplumsal kaynaklar (telefonla yardım hatları) sunmak

59 TEDAVİ DIŞI DESTEK GÖRÜŞMELERİ Klinisyenin planladığı diğer destekler Mektupla destek olmak Telefonla arayarak destek olmak Sigara bırakma seanslarına çağırmak Bir başkasına destek olmasını sağlamak

60 SİGARASIZ SAĞLIKLI GÜNLER DİLEĞİ İLE……………………


Sınırlı Sorumluluk Beyanı
Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.© 2024, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi CEOTECH tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.